Neoddeliteľnou súčasťou nášho portfólia je ponuka tieniacej techniky na okná. Aktuálne zabezpečujeme pre našich klientov realizáciu japonských stien ako aj roliet rôznych typov. Od klasických, cez rolety day/night, plissé až po rímske rolety, ktoré vieme zrealizovať zo všetkých nami ponúkaných materiálov.