Základom našej filozofie je motto „..a Vaše interiéry zanechajú dojem.“ V zmysle tejto myšlienky vnímame požiadavku každého klienta ako dôležitý „projekt“ –  určitú výzvu, ktorej výsledkom má byť spokojnosť a dobrý pocit klienta.

STRETNUTIE

Predstava

Veľmi dôležitá je osobná komunikácia pri úvodnom stretnutí, kde si detailne prejdeme predstavy klienta o interiéri, jeho názor a požiadavky. Hlavnou úlohou je získanie čo najpodrobnejších informácií, na základe ktorých prejdeme ku druhému kroku – vytvoreniu konceptu.

KONCEPT

Návrh, cenová ponuka

Prenesenie predstavy klienta do realizovateľnej podoby zahŕňa výber konkrétnych materiálov, textílií, tapiet, kobercov, závesných systémov a pod. Na základe našich skúseností sa vždy snažíme klientovi poskytnúť optimálne poradenstvo a najvhodnejšie riešenie. Po detailnom výbere vypracujeme cenovú ponuku.

SPRACOVANIE

Príprava

Po odsúhlasení cenovej ponuky začneme s prípravou, kedy je dôležitá obhliadka priestoru so zameraním. Následne pokračujeme objednaním materiálov a ich spracovaním, čo zahŕňa činnosti ako strih a šitie textílií, zabezpečenie a inštaláciu tapiet, závesných systémov, kobercov, dekoratívnych líšt a pod.. Dôležitú úlohu zohráva odsúhlasenie si termínov s klientom a správne načasovanie jednotlivých krokov.

REALIZÁCIA

Dodanie a odovzdanie

Po spracovaní všetkých materiálov si dohodneme termín realizácie, pričom si zakladáme na osobnom odovzdaní do rúk klienta. Samozrejmosťou je poskytujeme kompletnej inštruktáže k obsluhe a údržbe jednotlivých materiálov.